Biodegradatie

Er verschenen een hoop publicaties rondom bioplastics en biologisch afbreekbare producten afgelopen maand.

KRO Monitor

Het begon op 10 februari 2020 met een uitzending van KRO Monitor op NPO2, met als titel “Is composteerbaar plastic de oplossing voor ons plasticprobleem?”.  Hierin werd eigenlijk gezegd dat traditioneel plastic beter in de huidige afvalketen past en degradeerbare bioplastics daarom geen zin hebben.

Universiteit van Wageningen

Vervolgens kwam op 12 februari 2020 een publicatie uit van de Universiteit van Wageningen, met als titel “Composteerbare plastics breken snel genoeg af in de huidige Nederlandse GFT-afvalverwerking.” De conclusie is dat uit praktijktesten is gebleken dat verpakkingen van bioplastics die voldoen aan EN13432 voldoende snel composteren.

Nederlandse Vereniging van Afvalverwerkers

Op 17 februari 2020 verscheen een artikel van de Nederlandse Vereniging van Afvalverwerkers, met als titel “Geen verpakkingen in het GFT-afval, ook niet als ze biologisch afbreekbaar zijn.” De grootste kritiek op het onderzoek van de Universiteit van Wageningen is dat dit onderzoek bij één GFT installatie is uitgevoerd terwijl iedere installatie anders is, en dat slechts een beperkt assortiment bioplastics is getest. Daarnaast zegt het onderzoek niets over de duurzaamheidswinst.

De Nederlandse Vereniging van Afvalverwerkers zegt in dit artikel dat composteerbare bioplastics alleen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een circulaire economie op het moment dat door het gebruik ervan meer en schoner gft-afval wordt ingezameld, waardoor de hoeveelheid restafval afneemt. De wel-niet-lijst van het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP) is leidend bij wat er in de gft-bak gegooid mag worden,  hier staan plantenpotten van organische materialen op.

Conclusie

De Bolayo-pot mag op basis van criteria Vereniging van Afvalverwerkers in het GFT en staat ook vermeld op de daarvoor gehanteerde LAP3-lijst. Door het toepassen van deze plantenpotten kunnen pot en aarde en plant in één keer in de GFT bak gegooid worden. Dit bevordert de inzameling en vergemakkelijkt het afdanken voor de consument.

Bronnen:

Link naar Uitzending KRO Monitor

Link naar artikel van de WUR over bioplastics

Link naar artikel van de Nederlandse vereniging van Afvalbedrijven

Link naar het Landelijk Afvalbeheersplan.